Klubbladet Rygsækken

Foreningens blad hedder Rygsækken. Alle ture og øvrige arrangementer annonceres i bladet. Desuden kan der være debatindlæg, turbeskrivelse, boganmeldelser mm.

Det er med Rygsækken, som med alle andre forhold i Natur og Fjeld, at det først og fremmest er medlemmerne, der skaber bladet, så det er spændende læsning for alle. Derfor er alle indsendte indlæg og billeder meget velkomne hos redaktionen.

Du kan indsende en turannonce eller artikel til Rygsækken via e-mail til redaktionen@naturogfjeld.dk . Se udgivelsesdatoer og indsendelsesfrister i seneste nummer af Rygsækken.

Turkalenderen på hjemmesiden vil blive opdateret løbende når der foreligger nye annoncer, så vent ikke til indsendelsesfristen med at indsende nye turannoncer.

Medlemmer af NF kan finde Rygsækken som pdf fil her https://www.naturogfjeld.dk/rygsaekken-som-pdf/