Klubbladet Rygsækken

Foreningens blad hedder Rygsækken og udkommer fire gange årligt. Det er dette organ, der binder foreningen sammen på tværs af landsdelene. Alle ture og øvrige arrangementer annonceres i bladet. Desuden kan der være debatindlæg, turbeskrivelse, boganmeldelser mm.

Det er med Rygsækken, som med alle andre forhold i Natur og Fjeld, at det først og fremmest er medlemmerne, der skaber bladet, så det er spændende læsning for alle. Derfor er alle indsendte indlæg og billeder meget velkomne hos redaktionen.

Rygsækken som PDF

Rygsækken som pdf fil kan findes her https://www.naturogfjeld.dk/rygsaekken-som-pdf/

Annonce til Rygsækken

Du kan indsende en turannonce eller artikel til Rygsækken via email til redaktionen@naturogfjeld.dk .

Rygsækken kommer 6 gange om året og der er følgende frister for indsendelse af turannoncer eller artikler:

  • Rygsækken nummer 1, udsendes 1. januar, indsendelsesfrist 1. december
  • Rygsækken nummer 2, udsendes 1. maj, indsendelsesfrist 1. april
  • Rygsækken nummer 3, udsendes 1. august, indsendelsesfrist 1. juli
  • Rygsækken nummer 4, udsendes 1. november, indsendelsesfrist 1. oktober

Turkalenderen vil blive opdateret løbende når der foreligger nye annoncer, så vent ikke til indsendelsesfristen med at indsende nye turannoncer.