Bulbjerg til Lønstrup, fortsættelse af Vestkysttur

13. april 2019 - 19. april 2019

Bulbjerg til Lønstrup                                                                   (forpåske+skærtorsdag)       

I samme periode i fjor gik vi 8 mennesker i 5 dage gennem Nationalpark Thy fra Thyborøn Kanal til Bulbjerg. Turen, som her opslås, er en fortsættelse af turen i fjor – og ligeledes en tur af 5 dages varighed. Vi er ude af Thy; men vi færdedes stadig gennem en masse af Danmarks mest øde og udstrakte natur i de brede bræmmer af klitheder og plantager langs Jammerbugten og senere på høje imponerende kystskrænter.

På turen vil vi dels følge Nordsøstien, dels etaper af den nye Hærvejsrute og dels mine egne rutealternativer. På den måde får vi den optimale rute. Men da hele ruten er på 100 km, bliver det altså i snit til 20 km pr. dag.
Du skal være i god kondition og kunne bære telt og oppakning fra sted til sted på en tur af 5 dages varighed. Erfaring i at overnatte ude på de kolde årstider samt udstyr hertil vil også være en klar fordel.

Vi mødes lørdag eftermiddag  på P-plads ved Søvej på hovedvej 11 mellem Bjerget og Vust. Herfra går vi til teltplads i Vester Torup Plantage, ret tæt ved Bulbjerg, ca. 3½ km fra hovedvejen.

Søndag går vi først til Bulbjerg og derfra mod øst ad et par hjulspor gennem klitterne til Tvorup Strand, som vi går syd om ind gennem Plantagen. Vi følger Nordsøstien videre østover ad bl.a. Udklitvejen og til sidst ind gennem Kollerup Plantage til shelterplads der. Dagsetape: 22 km.

Mandag fortsætter vi ad stier gennem fantastiske klitlandskaber til Svinklovene og herfra mod øst på kammen af den gamle kystskrænt i kanten af Svinkløv Klitplantage. Herfra vidt udsyn over Jammerbugten. Forbi det nedbrændte traditionsrige Svinkløv Badehotel, der nu er under genopførelse, og videre gennem plantagen til Slettestrand. Videre ad stier langs de gamle imponerende kystskrænter, Lien, hvor store dele er fredet som Natura2000 områder, til Fosdalen, der er kendt for sin frodighed i et ellers barskt område. Vi overnatter på shelterplads i Langdal Plantage. Dagsetape: Ca. 20 km.

Tirsdag går det bl.a. gennem den store Tranum Klitplantage og flere store åbne klitarealer. På en del af strækningen kan vi vælge enten Hærvejen og Nordsøstien, der her går 2 forskellige udmærkede veje til Blokhus Klitplantage. Vi slutter dagen med overnatning på stor shelterplads i den nordligste del af Blokhus Klitplantage. Forventet dagsetape, ca. 22 km.

Onsdag formentlig ad ”Sti 100” bag om et stort sommerhusområde mellem Blokhus og Grønhøj, bl.a. gennem det fredede areal ”Lille Norge” og forbi udsigtspunktet Ørnbjerg. Senere følges stranden til efter Løkken. Derefter går vi på de høje skrænter et langt stykke mod nord. Omkring Nr. Lyngby, går vi nogle km ind i land og overnatter på teltplads i Kajholm Skov. Dagsetape formentlig godt 26 km.  (Her satser jeg dog på at finde et bedre alternativ lidt tidligere på ruten).

Skærtorsdag går vi igen ud til kysten, hvor der nu følger en strækning med rigtig høje skrænter, som kulminerer ved det gamle Rubjerg Knude Fyr. Ret kuperet i de store sandbanker der. Vi fortsætter til Lønstrup forbi stedet, hvor den nu nedrevne Mårup Kirke lå. Dagsetape ca. 7-8 km.

Mødested og -tid: Ved Søvej på hovedvej 11 mellem bjerget og Vust, sen eftermiddag d. 13. april. Nærmere tidspunkt specificeres ved tilmelding.

Offentlig transport: Bus 70 Thisted-Aalborg til Søvej mellem Bjerget og Vust. I Fjerritslev forbindelse fra Flixbus fra København. I Lønstrup booker vi kørsel til Hjørring, hvorfra jernbane.

Medbring: Alt til en telttur i april, hvor der stadig kan blive frost. Der kan provianteres et par steder undervejs. Sats ikke på shelters!

Tilmelding: Jens Brun på email: jensbrun1@gmail.com eller tlf. 29602569.