Ho klitplantage

3. august 2018 - 6. august 2018

Ho klitplantage

Skallingen og Langli

Den skarpsindige læser har sikkert fundet ud af at dette ikke er 2. etape af Jubi 50 turen, men i stedet er årets mest storslåede naturoplevelse til Ho Klitplantage, Skallingen samt den mindste af vadehavsøerne, Langli.

Her er det hele, men frem for alt sand, sand og atter sand tilsat tidevandet og vindens kræfter giver det et forunderligt og hele tiden foranderligt landskab med et utal af flade strande og klitter, se bare

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/skallingen-og-langli/ eller lav en Google søgning på Langli eller Skallingen – så popper det op med spændende historier, dramatiske begivenheder men frem for alt med billeder.

Midt i det hele ligger den gamle landsby Ho, hvor bare navnet er nok til at man bliver nysgerrig, med den gamle 1600-tals rejsestald Ho Kro, se  http://www.hokro.dk/.

Og måske det bedste ved hele ture for folk med svage knæskaller: Du kan nøjes med at slæbe på din dagtursrygsæk hele tiden.

Turen starter torsdag aften/fredag morgen på Skov og Naturstyrelsens primitive lejrplads ved ”Skomagerhuset”, se http://udinaturen.dk/facilitet/Ho-Klitplantage/1700 Pladsen ligger ca. 2,5 km syd for Ho og i udkanten af Ho Klitplantage lige før vejen går ud over Skallingen. Denne plads er en klassiker både for gamle NF’ere og andre med hang til ukueligt friluftsliv.

Fredag bliver en spændende 18 km rundtur gennem klitplantager, sommerturister, Blåvandshug, langs Vesterhavet og mangfoldige og store indlandsklitter. For folk med ”svage knæskaller” vil der være mulighed for en afkortet tur (12 km), men hvor vi går ud og kommer hjem som én gruppe. Turen starter fra lejrpladsen gennem klitplantager med gamle majestætiske skovfyr og store indlandsklitter. På en udvalgt klit finder vi et perfekt formiddagskaffe sted, hvor man kan skue langt ud over hederne, for til sidst at komme til de store, gamle sommerhusområder omkring Oksby (i daglig tale bare kaldet Blåvand). Hvis vi ellers ikke farer vild i dette virvar af huse og snoede vejen, ender vi pludselig midt i de mondæne turiststrømme på hovedgaden i Blåvand. Vi søger dog tilflugt ad den herlige vej ud til Blåvandshug Fyr, hvor der er rig lejlighed til at undre sig over de gigantiske betonbunkers fra en efterhånden glemt og mindre sorgløs tid. Herefter øst på ad den brede sandstrand akkompagneret af dovne Vesterhavsdønninger; kun afbrudt af lidt hækkeløb over de utallige kystsikringshøfder og stranden med alle dens aflejringer af skaller og konkylier, døde måger og sæler o.l. foruden et utal af spændende (levende) fugle. Vi skal selvfølgelig undervejs finde et godt og lunt sted til frokost hvil, lige som vi skal finde en vej ind over Skallingen inden vi ”pludseligt” befinder os i den spektakulære Ho Klitplantage. Her er lyset stærkere og de gamle, forblæste skovfyr åbner en fortryllende verden kun afløst af de store bjergmassiver Jens Jessens

Sande, der som en nunatak rager op over de højeste skovpartier. Endelig når vi tilbage til lejrpladsen, hvor der venter os lidt godt til det indvortes.

Lørdag bruger vi dagen på en lang vandring ud på Skallingen – dette ”unge” landskab med dets Ben- , Høje- og Svenske Knolde (det der er andre steder på Vestkysten kaldes ”dødemands” bjerge for til sidst at ende helt ude i Sibirien. Men selv dette er ikke nok for os med ”gå-på” mod – vi skal længere ud – helt ud på Skallingen Ende, hvor vi spiser den medbragte frokost medens vi sidder og kikker på de mange sæler der enten dovner på bankerne eller ivrigt fisker i Hobo Dyb. På vejen tilbage skal vi forsøge med lidt ”Lo” vadning på indersiden af Skallingen.

Lørdag aften er der mulighed for lidt adspredelse i form en fin lille vandretur ind til bylivet i Ho. Hvis nogen skulle falde for fristelsen til at spise aftensmad på kroen, så skal der bestilles plads i god tid. Efter evt. den overdådige middag vandrer vi trætte/ mætte i den lyse nat tilbage til pladsen.

Søndag har vi i samarbejde med DN Esbjerg arrangeret en tur til vadehavsøen Langli, se http://tur.dn.dk/ture/ En vandretur til Langli er nok noget af det mest betagende og særprægede som Danmark kan byde på. Her ude på vaderne mister man fuldstændig fornemmelsen af tid og sted, samt også sin orienteringssans fordi ens afstandsbedømmelse helt ophører i dette uendeligt flade land af sand og de mange blanke flader med vand. I fuld sol og vindstille er det et fatamorgana af sand, vand og luftspejlinger medens en god kuling kan piske det hele op i skum og rullende tidevandsbølger. På Langli boede der mennesker som drev fiskeri og landbrug ind til for 100 år siden hvor stormfloderne til sidst kappede landtangen (det der nu er Ebbevejen”) til Ho. Når vi kommer ud på øen skal vi gå lidt rundt men også sidde i de varme klitter og lade tanker og blik søge horisonten rundt.

Mødested for turen er Ebbevejen ved Nyeng kl. 11.20. Gåturen ud til Nyeng er ca. 40 min så der er god tid til at spise morgenmad lige som vi kan udforske de store tidevandsrender og måske endog ”træde” et skrubber.

Topografiske kort kan udskrives på http://k.pegel.dk/

Medbring: Alt til en telttur samt frokost og morgenmad.

Tilmelding: For at begrænse CO2 udslippet bedes du tillige angive om du kører i egen bil, hvor mange flere du kan have med og din rejseplan.

Mødested: ”Skomagerhuset”, se

http://udinaturen.dk/facilitet/Ho-Klitplantage/1700

Pris: Du kan sikkert ikke lade være med at snolde lidt i Blåvand.

Turarrangør: Se Rygsækken nr. 4 2018