Tidlig vintertelttur i Rold Skov

1. februar 2019 - 3. februar 2019

Tidlig vintertelttur i Rold Skov

I turkalenderen fra november stod der, at der skulle være en tidlig vintertelttur i weekenden 1.-3. februar 2019. Skal vi have en sådan? Ja, selvfølgelig skal vi det!!! Det bliver bare med mig som turmager i stedet!

Turen kommer til at gå til ukendte og kendte steder i Rold Skov. Lørdag mest det første, søndag mest det sidste.

Vi mødes i løbet af fredag aften på Arden Naturlejrplads, hvor vi kan reservere shelters – 50 kr pr. shelter pr. nat. Pladsen ligger i en lille park 3-400 m syd for Arden Station. Der er bålplads og brænde til fri afbenyttelse og handicaptoilet m.v.

Lørdag vandrer vi hovedsageligt i den sydlige og vestlige del af Rold Skov. Denne del er ikke så kendt – heller ikke for undertegnede – så det er lidt spændende, hvad vi møder.

Vi går nord ud af Arden by og krydser gennem skoven til den lille Hvassø og herefter gennem Farsø Mose. Efter at have krydset hovedvejen, der går gennem Rold Skov fra nord til syd, tænker jeg, at vi går syd om søen Teglsø og nærmer os Lindenborg Å gennem et ret kuperet landskab. Jeg tænker, at vi herefter følger ådalen i nordlig retning ca. til Røde Mølle, hvor vi bøjer øst på til skovløberhuset Mørkehus, hvor vi tanker vand til overnatningen. Vi overnatter på simpel teltplads i Urskoven med bålplads, hvor der må samles brænde i skovbunden. Den tænkte dagseape er ca. 16 km i meget varieret terræn, undertiden ret kuperet.

ACD Systems Digital Imaging

Søndag går turen overvejende gennem de mere kendte steder i den nordlige del af Rold Skov. Først går vi gennem Troldeskoven og derefter ad stærkt kuperede stier på kryds og tværs gennem Rebild Bakker. Senere kommer vi forbi et par kendte kilder, Store Ravnkilde og Lille Blåkilde. Herefter tænker jeg, at vi passerer gangbroen over Lindenborg Å og går ad stier forbi bl.a. Buderupholm Gods og Teglgård Plantage i den allernordligste del af Rold Skov! Det sidste er vist nyt og ukendt for de fleste! Vi slutter ved Skørping Station. Og mon ikke, vi afslutter med cafébesøg på Kulturstationen lige over for Stationen. Dagsetape ca. 16 km. Terrænet vil veksle mellem løv- og nåleskov, nogle steder stærkt kuperet terræn og også nogle ret flade etaper. I overvejende grad følges skovveje og stier. På mindre etaper vil vi krydse direkte gennem terrænet, hvilket kan udfordre! Da vi vandrer mellem skiftende overnatningssteder, skal du kunne bære telt og proviant m.v. til de to dage. Er du i tvivl, kontakt gerne undertegnede for tips!

Mødested og -tid: Arden Naturlejrplads, ca. 3-400 m fra Arden Station fredag aften eller lørdag senest kl. 9.30

Slutsted: Skørping Station. (Forbindelse mellem de to stationer med tog eller togbusser!). Parkeringsmuligheder begge steder.

Offentlig transport: Der er tog til både Arden og Skørping stationer ca. hver time. I weekenden afløses togene dog p.t. af togbusser p.g.a. sporarbejde, hvilket fremgår af Rejseplanen.dk.

Pris: En lille andel af de 50 kr pr. shelter på Arden Naturlejrplads. Ellers blot egen forplejning.

Medbring: Alt til en telttur ved vintertide. Ingen indkøbsmuligheder undervejs. Hav god plads til drikkevand (ikke vand på teltpladsen i Urskoven) og evt. en lille planteskovl til din nødtørft.

Tilmelding: Jens Brun pr. email jensbrun1@gmail.com eller tlf. 29602569.