Trækstien fra Silkeborg til Bjerringbro

10. maj 2019 - 12. maj 2019

 

Trækstien fra Silkeborg til Bjerringbro
Turen tænkes gennemført som dagsture uden stor oppakning og har indlagt krobesøg.

Hvad er Trækstien: Trækstien, også kaldet Pramdragerstien, går langs Gudenåen hele vejen mellem Silkeborg og Randers, i alt ca. 70 km, hvoraf vi går ca. halvdelen. I ældre tider var Gudenåen nemlig en hovedfærdselsåre i Jylland. På nævnte strækning blev små pramme med varer trukket af stude, som gik inde på land, mens mandskabet med stager holdt prammene borte fra bredden. På den måde opstod Trækstien eller Pramdragerstien.

De sidste mange år har Trækstien eksisteret som vandresti. Gennem en længere årrække har stadigt stigende vandstand i Gudenåen dog fået Trækstien til at stå under vand det meste af tiden – som følge af generelt stigende regnmængder. Stien har næsten været mere farbar i en kano end til fods! Sidste år fik Silkeborg Kommune dog afsluttet et større projekt med at hæve Trækstien over hele den 16 km lange strækning fra Silkeborg til Svostrup Kro. Dette er dels gjort med grus, dels med lange træbroer, som gør, at det igen er muligt at færdes på en del af stien, som var meget hårdt ramt af oversvømmelser.

Sidste sommer afprøvede jeg strækningen fra Silkeborg til Bjerringbro. Der er fin og varieret natur langs åen og de udstrakte sumpområder og enge langs den. Der er rigt fugleliv og også interessant flora. Stien er i sagens natur letgået, da der er fladt det meste af vejen. Udfordringen er dog, at stien fortsat kræver godt vandtæt fodtøj, da vandstanden stadig i ny og næ står op over den – også på det forhøjede stykke!

Vores tur afvikles med fast base på telt- og shelterpladsen ved Kongensbro.

Fredag aften: Vi mødes på shelterpladsen i løbet af aftenen.

Lørdag koordineres samkørsel til stiens startsted ved Søtorvet i Silkeborg. Herfra følger vi så Trækstien tilbage til Kongensbro. Strækningen her er som i ovenstående beskrivelse. På de sidste 5 km efter Svostrup Kro er der lidt større mulighed for, at oversvømmelse tvinger os bort fra ruten. Dagsetape: 21,5 km.
Til aften passerer vi broen over til Kongensbro Kro, der ligger lige over for shelterpladsen og indtager aftensmaden der (selvfølgelig valgfrit!).

Søndag fortsætter vi langs Trækstien, der først går lavt, igen med risiko for høj vandstand. Senere stiger den lidt, og vi går gennem Vejerslev Skov, der er en ren trylleskov. Så færdes vi langs den store Tange Sø, og senere følger en lidt lang ensformig strækning gennem Gudenåcentralens Plantage. Herefter passeres den lange dæmning, som opstemmer Tange Sø, og dernæst Tangeværket, et dansk vandkraftværk! På strækningen fra Tangeværket til Bjerrringbro går stien ret højt, stort set uden oversvømmelsesrisiko. Dagsetape:  18 km. Der koordineres samkørsel med tilbagetransport til Kongensbro.

Mødested og -tid: Telt- og shelterpladsen ved Kongensbro fredag aften. Start ved Søtorvet i Silkeborg lørdag morgen kl.9.30, såfremt du vælger at møde op der.

Offentlig transport: Bus 114, Aarhus-Viborg, har stoppested ved broen i Kongensbro. Tog og busser i Silkeborg og Bjerringbro jvf. Rejseplanen.dk.

Medbring: Sovegrej, telt (for en sikkerheds skyld), vandtæt vandrefodtøj, indesko, mad til hele turen undtagen fredag aften, hvor vi går på kro.

Pris: 40 kr pr. nat for overnatning, penge til kromad fredag aften samt til afregning for samkørsel.

Tilmelding: Se Rygsækken nr.1 2019