Ø-hop-hop træf Bjørnø, Lyø og Avernakø

Startdato: 7. juli 2022
Slutdato: 10. juli 2022
Tid: 0:00 - 0:00
Telttur

Vi fortsætter her i 2022 vores NF Ø-træf projekt med fokus på både natur og kultur. Efter at have gæstet Ærø i 2020 samt Hjarnø, Endelave og Læsø i 2021 er der nu mulighed for et Ø-hop-hop træf – for første gang, da vi besøger de tre øer Bjørnø, Lyø og Avernakø i det Sydfynske Øhav på en forlænget weekend tur.

Bjørnø

Bjørnø er en af de mindste øer i det Sydfynske Øhav – ca. 1,5 km2 og ligger 3,5 km syd for Faaborg. Øen er meget kuperet med flot natur og flere gode udsigtspunkter. Der er levende hegn og stendiger, og i den lille landsby er der smukke gamle bindingsværksgårde samt et lille galleri – Galleri Ena. Og så har øen sin egen dram ’Bjørnø-dram’. Der er gode muligheder for varierede vandreture. Man kan bl.a. gå hele øen rundt langs kysten på et par timer, men man kan også komme rundt inde på øen via stier. En lang række ande- og vadefugle yngler på Strandengene og i mosen midt på øen. På Bjørnø kan man også møde de sjældne og fredede grønbrogede strandtudser.

Overnatning: I telt på den primitive teltplads – godt 500 meter fra færgelejet. Kontakt: Jørgen Pedersen Tlf. 2369-4550.

Indkøb: Der er mulighed for helt basale indkøb i kiosken.

Spisested: Café Pileflet

Lyø

Lyø med et areal på 6 km2 er stadig lille men dog større end Bjørnø. Lyø har et meget varieret landskab. Øen er flad mod vest og noget mere bakket mod øst. Der er to frodige tunneldale og flotte udsigtssteder inde midt fra øen. Lyø by ligger inde midt på øen og har mange gamle bindingsværkshuse – de flest fra 1700-tallet og hele fem gadekær. Den gamle landsbykirke har traditionelle Lyø broderier samt en karakteristisk rund kirkegård. Øen har et kultur- og besøgscenter samt et par gallerier. På Lyø er der også gode muligheder for varierede vandreture. Man kan gå øen rundt men også krydse rundt inde på øen. Af seværdigheder kan nævnes Klokkestenen på vestsiden af Lyø, som er et gammelt dyssekammer. Navnet kommer fra den særlige egenskab ved dyssekammeret, at når man slår på stenen, så afgiver den klare toner. Sagnet siger, at hvis stenen afgiver sin lyd, når man slår på den, kan man få et ønske opfyldt!

Overnatning: I telt på Lyø camping tæt på Lyø By – godt 500 meter fra færgelejet. Pris 40 kr. per telt per nat. Kontakt: https://xn--ly-mka.dk/lyoe-camping/.

Indkøb: Lyø Købmandsgaard

Spisesteder: Flere muligheder. Pizzaerne på Lyø har været meget berømmet, men måske ikke en mulighed længere – uvist på nuværende tidspunkt.

Avernakø

Avernakø med et areal på ca. 5,9 km2 har således nogenlunde samme størrelse arealmæssigt som Lyø. Men hvor Lyø nærmest har facon som en hestesko, så er Avernakø karakteriseret med den langstrakte og smalle form. Øen er ca. 8 km lang og har en kyststrækning på 19 km. Faktisk så består Avernakø af to øer, Avernak og Korshavn, men i 1937 blev de to øer forbundet af en 700 m lang vejdæmning, som kaldes drejet. Oprindeligt hed øen Ar-nache (Ar: ørn, nache: nakke/sted dvs. hvor ørnen bor). Avernakø har en fantastisk natur, og det er oplagt at vandre rundt på de små og kringlede stier. Øen har et rigt fugleliv, måske kan vi få ørn at se. Der er også enkelte vandhuller med mulighed for at se og høre den sjældne klokkefrø. Avernakø er kendetegnet for sit majtræ og majstang, som kan ses i Avernak og Munke.

Overnatning: Teltplads ved Avernak Havn dvs. tæt på færgelejet. Pris – 40 kr. per person per nat – i 2021. Kontakt: ikke fundet, kun ”man køber og trækker en talon, der skal fæstnes på teltet”, samt

​Indkøb: Avernakø Købmandshandel.

Spisesteder: Der er flere muligheder bl.a. Avernakø Havnecafé tæt på teltpladsen.

Det praktiske

Da det er et træf, så kan man deltage i det hele eller blot noget af det, som man nu har mulighed for og lyst til. Men det betyder så også, at deltagerne som udgangspunkt selv sørger for at booke billetter til færgerne samt til overnatning om nødvendigt.

Bjørnø: Færgen fra Faaborg til Bjørnø torsdag 7. juli kl. 13.10, sejltid ca. 17 minutter. Fredag 8. juli tager vi færgen kl. 8.30 tilbage til Faaborg. Se sejlplanen og priser her: https://www.bjoernoefaergen.dk/.

Lyø / Avernakø: Færgen fra Faaborg til Lyø fredag 8. juli kl. 10.00, sejltid ca. 40 minutter. Lørdag 9. juli tager vi færgen fra Lyø til Avernakø kl. 10.40, sejltid ca. 30 minutter. Søndag 10. juli tager vi færgen kl. 11.10 eller kl. 13.10 fra Avernakø tilbage til Faaborg, sejltid ca. 30 minutter. Se sejlplanen og priser her: https://oefaergen.fmk.dk/sejlplan/.

Ovenstående plan som udgangspunkt, så ret til ændringer forbeholdes. Og aftales indbyrdes mellem de tilmeldte deltagere og turinitiativtagerne efter tilmeldingsfristen.

Medbring

Alt til en telttur. Mulighed for indkøb og flere muligheder for at spise ude, som anført ovenfor.

Pris              

Udgifter til færger samt overnatning.

Tilmelding: Se Rygsækken nr. 3 2022