Tranetur

18. oktober 2019 - 20. oktober 2019

Telttur

Så er der mulighed for telttur/hyttetur den sidste weekend i efterårsferien. Vi kalder det en tranetur, da vi håber at få traner at se, da vi bevæger os omkring vandskellet i det sydjyske.

Vi mødes fredag sidst på dagen, der er enkelte gulvpladser indenfor i Aksels hus og adskillige pladser til telte på græs udenfor.

Hvis der stemning for det, laver vi fælles aftensmad.

Kl. 10.00 lørdag kører vi til Frederikshåb, hvorfra turen går over nylig afbrændte Randbøl Hede, videre mod syd ad studedrivervejen og tilbage til Vittrup. Turlængde ca. 20+km.

Søndag går vi en lidt kortere tur ad Aksels snørklede stier J

Mødested: Vittrupvej 16, 6622 Bække

Enten fredag eftermiddag eller klar til afgang lørdag kl. 10.00

Tilmelding: lørdag forinden til:

Neel Holm, mobil: 29806758 Mail: nelus@worldonline.dk

Eller

Aksel Storm, mobil: 2398 2389  Mail:info@akselstorm.dk

Oplys telefon nr. eller mailadresse ved tilmelding. Og om du/I vil have fællesaftensmad fredag og/eller lørdag

Vi udsender en deltagerliste nogle dage forinden.

Dersom I ikke ønsker at få data med på den udsendte liste, skal vi have besked herom forinden.

Pris: fælles mad og kørsel til Randbøl

Mvh Neel og Aksel